Nasza odpowiedź na niekonstruktywną propozycję PLK

Opublikowano

Wybrane fragmenty:

PKP PLK znało potrzebę mieszkańców w zakresie budowy bezpiecznych
przejść.
Te zwyczajowe przejścia istnieją tam od dekad i tylko formalnymi decyzjami oraz
zaniedbaniami ze strony Państwa spółki zostały one zdeklasyfikowane

podkreślamy, że dla nas forma przejść ma znaczenie
drugorzędne
, ważne aby bezpieczne przejścia powstały.

Nasz najgłębszy niepokój budzi jednak to, że do skutecznego rozwiązania problemu nie skłoniły Państwa
tragiczne statystyki policyjne
i jedyną decyzją jaką podjęli Państwo w tej sprawie było
ustawienie tabliczki o „czarnym punkcie kolejowym”,
zakazie przejścia i karanie mieszkańców
mandatami przez Straż Ochrony Kolei

Bardzo zaniepokoiło nas również twierdzenie, że „funkcjonowanie takiego obiektu znacząco
obniżyłoby poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego a także osób
korzystających z przejścia”. Obecnie poziom bezpieczeństwa w tym miejscu jest zerowy. Ludzie
codziennie narażają swoje życie przechodząc przez linie nr 506 i 7. Jest to przejście, które
funkcjonowało od dziesiątek lat i funkcjonować będzie dalej, jedynie co się zmieni to
prawdopodobieństwo śmiertelnego wypadku w tym miejscu. I tu odnotujemy wzrost, a nie
spadek.

Kategorie: Olszynka