Rezerwat przyrody Olszynka Grochowska

Rezerwat przyrody Olszynka Grochowska o powierzchni 59,4 hektarów powstał 1 stycznia 1984 r. na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska z 24 listopada 1983 r. celem ochrony uroczyska leśnego o znaczeniu historycznym. Na południowym skraju lasu znajdują się bowiem fragmenty umocnień ziemnych z okresu insurekcji kościuszkowskiej. Znajduje się tam również pomnik upamiętniający poległych w bitwie pod Olszynką Grochowską z 1831 r.

Teren Olszynki Grochowskiej został zakupiony przez miasto w 1936 r. i jest obecnie zarządzany przez Lasy Miejskie m.st. Warszawy. Otulina rezerwatu ma aż 111,5 ha.

Miłośnicy przyrody docenią zróżnicowany drzewostan i występowanie rzadkiego w okolicach Warszawy gatunku drzew – wiązu szypułkowego. W rezerwacie występuje około 40 gatunków lęgowych ptaków. Ciekawostką są również liczne ślady działania bobrów. Jednak aby teren nie zamienił się w rozlewisko są one wywożone do Puszczy Kampinoskiej [1].

W rezerwacie wyznaczono około 4 km szlaków pieszych umożliwiających nie tylko korzystanie z uroków rezerwatu, ale też szybkie (i przyjemne) dostanie się do sąsiedniej dzielnicy. Te szlaki krzyżują się z liniami kolejowymi. Wyznaczone ścieżki istnieją też na terenie znajdującym się pomiędzy liniami kolejowymi. Do tego terenu bez postulowanych przejść nie ma legalnego, wygodnego i bezpiecznego dostępu (!). 

Oficjalna mapa rezerwatu. Warto zwrócić uwagę, że wg schematu szlaki urywają się w miejscu skrzyżowania z liniami kolejowymi, choć w rzeczywistości ścieżki prowadzą przez nie od lat.
Źródło: RDOŚ Warszawa / Dariusz Kowalczyk [CC BY-SA 4.0]

Źródła

[1] https://pawelwronski.blog/2020/05/28/odkrywanie-olszynki-grochowskiej/

[2] https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/1105-pttk-mazowsze-rezerwat-przyrody-olszynka-grochowska

[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Olszynka_Grochowska