Opowiedź miasta na niekonstruktywną propozycję PLK

Opublikowano

Dziękujemy ZDM za fachowe podejście do tematu i zebranie celnej argumentacji!

Wybrane fragmenty pisma:

„(…) propozycja przejść w poziomie szyn była uprzednio sprawdzana (…). Była też przedmiotem roboczych rozmów i konsultacji z przedstawicielami Państwa spółki. Nawiązywała ona wprost do pierwotnej wersji projektu stanowiącej składnik dokumentacji przetargowej z 2020 r. na realizację robót budowlanych. Były w niej uwzględnione przejazdy (…). Mimo, iż na etapie postępowania zostały usunięte z zakresu realizacyjnego-jednak konstrukcyjnie zostały one zaprojektowane, (…) to też jest dodatkowa okoliczność sprzyjająca.”

„(…) niezrealizwoanie przejść stanowiłoby przyzwolenie na funkcjonowanie przejść nazwanych (…) „dzikimi”

„Nie można też wykluczyć, że w przyszłości zaistnieje konieczność ograniczenia prędkości pociąów z uwagi na problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa”

mamy nieodparte wrażenie, że nie skorzystano z wiedzy i doświaczenia pozyskanego przez Centrum Realizacji Inwestycji prwoadzący w strukturach PKP PLK projekt modernizacji linii 7 i 506

„zaproponowana przez Państwa formuła współpracy w zasadzie przekreśla możliwość wykonania tego przedsięwzięcia w ramach realizowanej inwestycji PKP PLK S.A., czyniąc z m.st. Warszawy w zasadzie jedynego inwestora, na którego barkach spoczywałby ciężar rozpoznania całego zadania od początku”

Kategorie: Olszynka