Przełom w naszej sprawie!

Opublikowano

Agrumentacja i determinacja reprezentantów m. st. Warszawy oraz Inicjatywy Obywatelskiej Przejście Olszynki zostały uwzględnione przez spółkę PKP PLK!     

Spółka PKP PLK zgadza się na na proponowane przez m.st. Warszawy rozwiązania dotyczące przejść w poziomie!

Jesteśmy wdzięczni spółce za ponowne pochylenie się nad sprawą i za zmianę stanowiska. Ogromne podziękowania należą się p. Markowi Chmurskiemu, Pełnomocnikowi Prezydenta m. st. Warszawy ds. rozwoju infrastruktury kolejowej i jego otoczeniu w ZDM za zaangażowanie i rzeczowe podejście do sprawy.

Deklaracja dostępności zarezerwowanych środków i porozumienie PKP PLK z samorządem Warszawy w sprawie wybudowania tych przejść to ogromny krok naprzód

Oczywiście nasze starania w tej sprawie ustaną  dopiero wtedy, kiedy ukończy się budowa przejść

Wieloletnie, dotąd bezowocne starania nasze i naszych poprzedników przyniosły pierwszy efekt. Cieszymy się, że nie straciliśmy nadziei i wiary na znalezienie satysfakcjonującego wszystkich rozwiązania problemu tych przejść.  

Koszt budowy dwóch przejść w poziomie szyn z odpowiednimi zabezpieczeniami wynosi ok. 6 mln. złotych, co wg. informacji RDC mieści się w kwocie, jaką dzielnica jest skłonna przeznaczyć na tę inwestycję.

Kategorie: Olszynka