Spotkanie z Burmistrzem i co dalej?

Opublikowano

25 października 2022 r. spotkaliśmy się z Burmistrzem Pragi Południe Tomaszem Kucharskim. Na spotkaniu obecni również byli Zastępcy Burmistrza Karol Kowalczyk oraz Adam Cieciura, Marek Chmurski – Pełnomocnik Prezydenta M. St. Warszawy ds. Rozwoju Infrastruktury Kolejowej oraz Adam Zając z Zarządu Dróg Miejskich. 

Na spotkanie mimo naszych próśb Burmistrz Kucharski nie zdecydował się zaprosić przedstawicieli PKP PLK. Dopiero na nasz wyraźny sprzeciw, zgodę na dołączenie do spotkania otrzymał przedstawiciel kolei: Karol Mazurek – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jasno i klarownie przedstawiliśmy nasze stanowisko poruszając tematy:

  • brak bezpiecznych przejść przez tory (linie nr 506 i 7) z których masowo korzystają mieszkańcy dwóch dzielnic (Pragi Południe i Rembertowa)
  • rosnące zainteresowanie przejściami w związku z dużymi inwestycjami mieszkalnymi w okolicy
  • obawa przed całkowitym odcięciem od Rezerwatu w przyszłości
  • dewastacja przyrody związana z remontem linii kolejowych
  • zaniedbanie i zaśmiecenie terenów przylegających do torów, które mieszkańcy wykorzystują w celach rekreacyjnych

Jako mieszkańcy Pragi Południe i Rembertowa akceptujemy formę bezpiecznego dojścia do Rezerwatu Olszynki Grochowskiej w postaci naziemnych przejść (przez linie kolejową nr 506 i 7) zabezpieczonych automatyczną sygnalizacją  i/lub zaporą.

Dzięki Pełnomocnikowi Prezydenta m.st. Warszawy ds. rozwoju infrastruktury kolejowej, panu Chmurskiemu,  po raz pierwszy mieliśmy wrażenie, że nasz problem jest właściwie rozpoznany i jest na to przemyślane rozwiązanie. Pan Pełnomocnik rekomenduje przejścia naziemne zabezpieczone automatyczną sygnalizacją i/lub zaporą. 

Szczegółową notatkę ze spotkania można pobrać z zakładki „Media- do pobrania”. Analogiczną notatkę mieliśmy otrzymać ze strony Urzędu po naszym spotkaniu, jednak do tej pory to nie nastąpiło. 

Co dalej?

15 listopada 2022r. koncepcja przejść naziemnych z zaporami automatycznymi została konsultowana przez Urząd i pełnomocników miasta z PKP PLK. Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych informacji odnośnie ustaleń i szczegółów tego spotkania. Do poinformowania nas o wynikach rozmów zobowiązał się Zastępca Burmistrza Pragi-Południe Karol Kowalczyk, liczymy na tę informację w nadchodzących dniach.

Nawiązując do słów rzecznika Urzędu Praga Południe Andrzeja Opali, które padły w materiale Uwaga TVN, jest to inwestycja priorytetowa i Urząd Pragi Południe zrobi wszystko, aby te pieniądze znaleźć i aby to przejście jak najszybciej zbudować

Cieszy nas taka deklaracja ze strony Urzędu Pragi Południe, będziemy aktywnie monitorować dynamikę prac i postępy w realizacji budowy bezpiecznych przejść.