Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych też apeluje o zapewnienie mieszkańcom Grochowa dostępu do miejsc pamięci narodowej związanych z Bitwą pod Olszynkę Grochowską

Opublikowano

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan Jan Józef Kasprzyk popiera nasze starania o dostęp do rezerwatu i miejsc pamięci narodowej dla Grochowian.

Kategorie: Olszynka